Εδώ θα έχετε πρόσβαση

mark
tools

Εργαλεία:

Εργαλεία που σας βοηθούν σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής κινητικότητας.
Χρήσιμο υλικό προς εκπαιδευόμενους - Οργανισμούς αποστολής / φιλοξενίας - Διαχειριστής κινητικότητας

mark
tools

Οδηγίες μεταφοράς πρακτικών:

Μέθοδοι και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό την πρακτική εμπειρία της κινητικότητας.

mark
tools

Δείκτης:

Δείκτης φιλοξενίας / εταιρειών αποστολής, ο οποίος αναγράφει την ποιότητα της επαγγελματικής κινητικότητας

Κίνητρα για την εμπειρία των χρηστών

people
THOMAS
people
THOMAS
people
THOMAS

Βήματα για μια ποιοτική κινητικότητα

European Gateway
mark

Γιατί να εισέλθετε στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Gateway;

Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Gateway παρέχει ένα πλήθος πρακτικών εργαλείων και τεχνογνωσιών, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διασύνδεσης και προσφέρει μια πολυποίκιλη συλλογή μεταβιβάσιμων επαγγελματικών πρακτικών.

mark
tools

Οι εκπαιδευόμενοι:

Γίνεται ο βασικός άξονας στην επαγγελματική σας κατάρτιση
Δημιουργήστε τις δικές σας προοπτικές
Μοιραστείτε την επαγγελματική σας εμπειρία

mark
tools

Οργανισμοί αποστολής και φιλοξενίας:

Αξιοποιήστε τις ευρωπαϊκές δεξιότητες και τις επαγγελματικές πρακτικές
Υποστηρίξτε την επαγγελματική πρόοδο των εργαζομένων σας
Αναπτύξτε το δίκτυο των ευρωπαίων εταίρων σας

mark
tools

Διαχειριστής κινητικότητας:

Παροχή βοήθειας για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής κατάρτισης
Ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων
Βελτιστοποιήστε τις επιπτώσεις της κινητικότητας για το δικαιούχο και τους εταίρους του

Contact

French coordinator

phone
Fédération Régionale des Maisons familiales Rurales Nouvelle-Aquitaine
mark

Send a message