Εδώ θα έχετε πρόσβαση

mark
tools

Εργαλεία:

Εργαλεία που σας βοηθούν σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής κινητικότητας.
Χρήσιμο υλικό προς εκπαιδευόμενους - Οργανισμούς αποστολής / φιλοξενίας - Διαχειριστής κινητικότητας

mark
tools

Οδηγίες μεταφοράς πρακτικών:

Μέθοδοι και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό την πρακτική εμπειρία της κινητικότητας.

mark
tools

Δείκτης:

Δείκτης φιλοξενίας / εταιρειών αποστολής, ο οποίος αναγράφει την ποιότητα της επαγγελματικής κινητικότητας

Κίνητρα για την εμπειρία των χρηστών

people
Anastasia - LEARNER
people
Frédéric - COMPANY
people
Damien - TRAINER

Βήματα για μια ποιοτική κινητικότητα

European Gateway
mark

Γιατί να εισέλθετε στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Gateway;

Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Gateway παρέχει ένα πλήθος πρακτικών εργαλείων και τεχνογνωσιών, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διασύνδεσης και προσφέρει μια πολυποίκιλη συλλογή μεταβιβάσιμων επαγγελματικών πρακτικών.

mark
tools

Οι εκπαιδευόμενοι:

Γίνεται ο βασικός άξονας στην επαγγελματική σας κατάρτιση
Δημιουργήστε τις δικές σας προοπτικές
Μοιραστείτε την επαγγελματική σας εμπειρία

mark
tools

Οργανισμοί αποστολής και φιλοξενίας:

Αξιοποιήστε τις ευρωπαϊκές δεξιότητες και τις επαγγελματικές πρακτικές
Υποστηρίξτε την επαγγελματική πρόοδο των εργαζομένων σας
Αναπτύξτε το δίκτυο των ευρωπαίων εταίρων σας

mark
tools

Διαχειριστής κινητικότητας:

Παροχή βοήθειας για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής κατάρτισης
Ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων
Βελτιστοποιήστε τις επιπτώσεις της κινητικότητας για το δικαιούχο και τους εταίρους του