mark

ТРАНСФЕР

Концепцията "European Gateway"

Един добър европейски проект

Учебните институти, участващи в европейски програми, организират обмени за стажанти и учащи.

mark

Центровете за обучение и техните партньори, включени в европейските програми, се използват за организиране на мобилността за обучаемите и специалистите. Въпреки това, много от тях срещат някои трудности да разширят кръга на бенефициентите и да се уверят, че всички участници се възползват максимално от това преживяване - подобряването на пригодността за
заетост, откритостта, иновациите и т.н.

За да успеем, проведохме иновативен експеримент, където учащият се превръща във фигура ОТГОВОРНА за обмена на професионални практики между две организации, които следователно са включени в учебния процес. Обучаваният създава портал между двама участници, които едва се познават. Платформата „European Gateway“ бе създадена, за да улесни този процес чрез предоставяне на инструменти, обучения и място за споделяне на опит и оценка на тези, които участват в процеса.

Нашият проект има за цел да накара всеки партньор, стажант, работодател/обучител и обучителен екип да се възползва от тази възможност. Първо, професионалните интереси на учащия и участващите организации трябва да бъдат разгледани по-прецизно. След това искаме да хвърлим светлина върху споделянето на професионални техники и методи между две страни, което се случва благодарение на този процес.

Партньори на проекта

Проектът се провежда с помощта на 8 опитни партньори, представляващи 5 страни:

fr
es
it
gr
bg

France

REGIONAL FEDERATION OF THE MFR NOUVELLE-AQUITAINE

(project leader - federates 56 institutions of vocational training)

GUSTAVE EIFFEL HIGH SCHOOL

(high school welcoming more than 2000 learners)

CEMEA NOUVELLE-AQUITAINE

(association of Popular education)

Spain

PRAKTICA

(company with a 15-year old experience in business-building and job-creation training)

ESMOVIA

(company working on the management of European projects related to ERASMUS+ priorities)

Greece

COPAE ILLIS

(Intermediate company, language and housing center)

Italy

UNISER

Social co-operative established in 1998 and located in Forlì (center-north of Italy) is strongly devoted to learning mobility projects as we believe that the training abroad experience is a fundamental element for the growth of European citizens and for the development of our territories. Uniser designs, develops and manages learning mobility projects in collaboration and/or on the behalf of with schools, VET centers, universities, enterprises and NGOs.

Bulgaria

FOR YOU

(association organising local or international projects in order to help young people acquiring competences helping their insertion)

Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos

Целим да споделим

процеса "European gateway" 

във всички държави от Европейския съюз

map