mark

ТРАНСФЕР

Концепцията "European Gateway"

Един добър европейски проект

Учебните институти, участващи в европейски програми, организират обмени за стажанти и учащи.

mark

Центровете за обучение и техните партньори, включени в европейските програми, се използват за организиране на мобилността за обучаемите и специалистите. Въпреки това, много от тях срещат някои трудности да разширят кръга на бенефициентите и да се уверят, че всички участници се възползват максимално от това преживяване - подобряването на пригодността за
заетост, откритостта, иновациите и т.н.

За да успеем, проведохме иновативен експеримент, където учащият се превръща във фигура ОТГОВОРНА за обмена на професионални практики между две организации, които следователно са включени в учебния процес. Обучаваният създава портал между двама участници, които едва се познават. Платформата „European Gateway“ бе създадена, за да улесни този процес чрез предоставяне на инструменти, обучения и място за споделяне на опит и оценка на тези, които участват в процеса.

Нашият проект има за цел да накара всеки партньор, стажант, работодател/обучител и обучителен екип да се възползва от тази възможност. Първо, професионалните интереси на учащия и участващите организации трябва да бъдат разгледани по-прецизно. След това искаме да хвърлим светлина върху споделянето на професионални техники и методи между две страни, което се случва благодарение на този процес.

Партньори на проекта

Проектът се провежда с помощта на 8 опитни партньори, представляващи 5 страни:

fr
es
it
gr
bg

Франция

REGIONAL FEDERATION OF THE MFR NOUVELLE-AQUITAINE

(лидер на проекта - оперира 56 институции за професионално обучение)

GUSTAVE EIFFEL HIGH SCHOOL

(гимназия посрещаща над 2000 обучаеми)

CEMEA NOUVELLE-AQUITAINE

(association of Popular education)


Испания

PRAKTICA

(компания с 15-годишен опит в обучения за изграждане на бизнес и създаване на работни места)

ESMOVIA

(компания, работеща за управлението на Европейските проекти свързани с приоритетите на ERASMUS+) 


Гърция

COPAE ILLIS

(координираща компания, езиков и мобилен център) 

Италия

UNISER

Социална кооперация създадена през 1998 и разположена във Форли (на север от центъра на Италия). Изцяло отдадени на проектите за мобилност с цел обучение, тъй като вярват, че обучението в чужбина е фундаментален елемент за развитието на европейските граждани и за развитието на териториите. Uniser създава, развива и управлява проекти за мобилност с цел обучение съвместно с/или от името на училища, образователни центрове, университети, компании и НПО.

България

ЗА ТЕБ

(сдружение, организиращо местни и международни проекти с цел да помогне на младите хора да придобият умения за социално включване) 


Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos

Целим да споделим

процеса "European gateway" 

във всички държави от Европейския съюз

map